Śluby w plenerze

Śluby w plenerze i kościół

Ogólnie śluby w kościele rzymskokatolickim wraz z pozostałymi 23 obrządkami katolickimi odbywają się tylko w kościele, a nie poza, tak chodzi o budynek będący kościołem – z punku widzenia Kościoła Katolickiego, więc opuszczone kościoły mogą być spornym terenem, gdyż kościół może ulec desakralizacji. Są różne odstępstwa od tego, ale okoliczności odstępstw są na tyle dramatyczne i wymagają wielu zgód, że można je pominąć. Ślub może zostać udzielony w kościele parafialnym któregoś z narzeczonych, przy czym, automatycznie uważa się, że osoba należy do określonej parafii, po miesiącu zamieszkania w danych rejonie. Ślub może także zostać udzielony w innym kościele zacytuję z dekretu Episkopatu Polski:

” 10. Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż
parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać
zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca (formularz 9). Takiego zezwolenia
nie powinno się im odmawiać bez poważnej przyczyny, ani uzależniać wydania go
od spełnienia wymagań, których nie przewiduje prawo kanoniczne. Po udzieleniu zezwolenia
obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza
parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, chyba że będzie ono zawierane w kościele
nieparafialnym (rektoralnym lub zakonnym) – w takim przypadku protokół przedmałżeński
winien być sporządzony w parafii zamieszkania któregoś z nupturientów.”

Zmiany w prawie kościelnym na Polskę wydała Konferencja Episkopatu Polski, a sam dekret jest w linku: https://drive.google.com/file/d/1wThswscgcHj2tePTSOrAOLXS4GPYC5Yg/view natomiast strona Episkopatu Polski, gdzie na dole strony jest odnośnik do wspomnianego dekretu to: https://episkopat.pl/aktakep312019/

Artykuły o tym jak załatwić ślub kościelny w plenerze można między bajki włożyć.