Słów kilka o ślubach

Słów kilka o ślubach – czyli komu wolno ich udzielać.

W Polsce ślubu może udzielić Urząd Stanu Cywilnego lub organizacja kościelna. UWAGA, nie każda organizacja może udzielić ślubu konkordatowego, czyli takiego formalnego i wiążącego prawnie, tylko jedna z poniższych instytucji ma prawo udzielić ślubu konkordatowego:

Kościół katolicki, w tym: rzymskokatolicki, greckokatolicki, unicki, neounicki, ormiański,

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,

Kościół Ewangelicko-Augsburski,

Kościół Ewangelicko-Reformowany,

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,

Kościół Chrześcijan Baptystów,

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,

Kościół Starokatolicki Mariawitów,

Kościół Zielonoświątkowy,

Kościół Polskokatolicki,

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Śluby w Kościele Rzymskokatolickim dzielimy na dwa rodzaje co do oprawy:

*Ślub rzymski – ślub udzielany podczas mszy.

*Ślub zwykły – to tylko ceremonia ślubna, a msza jest w innym terminie.

Śluby udziela się tylko w kościele, obecnie nie udziela się już ślubów plenerowych. Od czerwca 2020 roku weszły zmiany w prawie kościelnym na terenie Polski, szczegóły pod linkiem: https://episkopat.pl/aktakep312019/ chodzi o ten dokument: https://drive.google.com/file/d/1wThswscgcHj2tePTSOrAOLXS4GPYC5Yg/view

Śluby udzielane przez Urząd Stanu Cywilnego mogą być plenerowe lub w auli USC.

Ślub słowiański, czyli swaćba, jest tylko uroczystością, a prawnie nie ma żadnego efektu. Więc dobrze byłoby zaprosić w plener „urzędnika stanu cywilnego”, żeby on przeprowadził formalności, a część rekonstrukcyjną pozostawić żercy.